Sjösättning & upptagning

MSS har en kran för sjösättning av båtar vid Strandverket. Det finns även två slipar (sjösättningsramper). Den ena är belägen vid MSS bodar i Muskeviken på Koön, den andra vid Strandverket på Marstrandsön.

Anläggningarna är avsedda för MSS medlemmar (vuxen- och familjemedlemskap) men får endast användas på visst angivet sätt (se nedan och skylt i Muskeviken). Det finns två sjösättningstrailers, en i Muskeviken och en vid kranen på Marstrandsön. Båda dessa är fastlåsta med kodlås och koden kan förmedlas av nedanstående ansvariga. Observera att slipen vid Muskeviken under kappseglingar kan vara stängd för medlemmars sjösättning/upptagning.

 

Sjösättning/upptagning vid Strandverket

Vid Strandverket sker upptagning av båtar under hösten och sjösättningen under våren. Dagar för sjösättning våren 2024 blir följande dagar: 13 april och 11 maj.

De båtar som skall lyftas i eller upp ska anmäla detta senast en vecka innan till nedanstående ansvariga. I samband med upptagning av båtar erbjuder Ringens Varv samtliga medlemmar ett specialpris för avspolning om 750 kr/båt. Avspolning beställs i förväg direkt hos Ringens Varv (tel. 0303-604 25). Dag för avspolning av botten hos Ringens Varv är 7 oktober kl 08.00 . Observera att även båtar som p.g.a. av för hög vikt (eller annan orsak) inte kan lyftas i kranen vid Strandverket kan spolas av dessa dagar till samma pris.

MSS använder sedan 2018 skrovdukar till ribbarna i Muskeviken. Vi sparar miljö, tid och pengar genom att slippa måla skroven och är överlag väldigt nöjda med denna lösning. Dukarna gör också att det är lätt att lägga till mellan bommarna. Vi använder skrovdukar från CleanBoat (den kraftigare duken CoverRib). OBS att du som medlem i MSS erbjuds rabatt vid köp av skrovduk från Cleanboat. För mer information klicka HÄR!


Priser

Följande priser för lyft och vinteruppläggning av båtar vid Södra Strandverket och Muskeviken gäller från och med säsongen 2021:

Vinteruppläggning: Båtens längd i meter + båtens bredd i meter x 250 kr.

Kranlyft: 400 kr per lyft.

Observera att du måste ha betalat din medlemsavgift för att kunna utnyttja dessa tjänster.

 

Obligatorisk avspolning före upptagning

MSS verkar för en hållbar miljö och ska enligt avtal med kommunen se till att samliga båtar som tas upp vid Strandverket skall vara renspolade på någon av de spolplattor som finns på Koön innan de får ställas vid Strandverket. Skrapning/rengöring av båtar på land skall ske med en presenning under som samlar upp bottenfärg och dylikt. Som båtägare ansvarar su själv för att avfallet transporteras till miljöstation.

 

Sjösättning och upptagning vid Muskeviken

Slipen vid Muskeviken kan användas av medlemmar och klubbens gäster (vid tävling eller träning) för sjösättning och upptagning av segelbåtar och mindre motorbåtar med utombordare (max 5,5 m). Som medlem kan du få tillgång till koden till bomlåset. Medlemmar kan ansökan om att få ställa upp mindre båtar för vinterförvaring genom att skriva till kontakta@marstrandsss.se. Ingen övrig uppställning är tillåten och båtar som ställs upp inom området utan tillstånd kommer att fraktas bort på bekostnad av ägaren.

 

TÄNK PÅ ATT …

Området bekostas helt med ideella medel och skötseln sker med hjälp av medlemmars frivilliga arbetsinsatser. Hjälp oss att på bästa sätt hålla området rent och snyggt och uppmärksamma följande:

  • Vid sjösättning och upptagning av båtar – kör på den asfalterade strängen för att undvika nedgrusning av rampen.
  • Blockera tillfart och brygga så kort tid som möjligt.
  • Båt får ej förtöjas och lämnas vid bryggan.
    Bil och trailer måste snarast köras ut från området och får inte parkeras utan tillstånd.
  • Använd inte slipen för sjösättning och upptagning av båtar då det bedrivs barn- och ungdomsverksamhet, om du inte fått klartecken från ledarna.
  • Uppställning av båt och trailer får endast ske efter tillstånd av MSS.
  • Båtar och trailers ska alltid vara märkta med namn och telefonnummer, Uppläggning av enstaka jollar är tillåtet utan särskilt tillstånd men ska vara märkta med namn och telefonnummer.
  • Båtar, trailers samt annan utrustning som olovligen förvaras eller uppställs på området kommer att flyttas.
  • Kratta och sopkvast finns på kortändan på bortersta boden.Ansvarig sjösättning/upptagning

Strandverket: Håkan Billig, tel 0708-84 09 76

Muskeviken: Bosse Tingbäck, tel 0707-19 13 80