Hitta Hit

MSS har lokaler och bodar på Koön.

 

Klubblokal: Hedvigsholmen, Stapelbäddsgatan 20

Bodar: Muskeviken, Fredrik Bagges Gata

 

Se kartor nedan!