Världens bästa praktikplats?

Marstrands Segelsällskap ger, dig som vågar, chansen att prova på jobbet som proffsseglare!

I samband med 44Cup i Marstrand arrangerar MaSS dels ett praktikprogram som riktar sig till ungdomar 16-20 år gamla, dels ett specialarrangemang för MaSS seglarskola med besök och samtal med teamen.

Vi samarbeter med de svenska seglargymnasierna, och vi har deltagare från bl.a. KSSS och GKSS.

Tanken med praktikprogrammet är att erbjuda en praktikant per team att följa arbetet som professionell seglare på en storbåt för att utröna om detta skulle kunna vara inkörsporten till fortsatt segling/sysselsättning för de ungdomar som av en eller annan anledning vuxit ifrån den renodlade jolleseglingen och samtidigt skapa en möjlighet för svensk segling att återskapa storbåtssegling som en paradgren vid sidan om den framstående jolleseglingen.

 

Vi vill se fler svenska seglare inom internationell storbåtssegling.

Upplägget – nu är vi inne på tredje året där denna proffspraktik genomförs – det har varit mycket uppskattat av såväl deltagande ungdomar som de team som fått förmånen att handleda ungdomarna.

 

Marstrands Segelsällskap erbjuder även i år möjligheten för nio ungdomar, att som praktikant ingå i ett av RC44-teamen under en vecka. 44Cup pågår i Marstrand under perioden 7 juni – 23 juni.

 

Praktikperioden förläggs torsdag den 13 juni till och med den 19 juni.

I detta ingår deltagande i ”ihopskruvandet” och sjösättning av båtarna och deltagande på träningssegling.

 

MaSS står för mat och logi och teamen för någon forma av uniformsplagg.

 

Intresseanmälan kan ske till Björn Torstensson, Tel 070-7875859, bjorn@bstgroup.se.

 

 

Välkommen med din ansökan!